กรมการจัดหางาน จับมือ สพฐ. ลงนาม MOU เตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
       
 

กิจกรรม


 

เปิดศูนย์บริการฝึกอบรม Smart Traing Center กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 น. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานพิธีเปิดศูนย์บริการฝึกอบรม Smart Traing Center กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมี หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอารักษ์ พรหมณี
 
 

อธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะเดินทางไปราชการสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในเกาหลีตามระบบการจ้างงาน EPS

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะเดินทางไปราชการสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 6 - 9 มีนาคม 2559 เพื่อตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในเกาหลีตามระบบการจ้างงาน EPS
 
 

กรมการจัดหางาน ร่วมกับ ILO ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทย

วันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 09:30 น. นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางานเป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ซึ่งกรมการจัดหางานร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
 
 

พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 น. พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง ครั้งที่ 1/2559 โดยมี หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน
 
 

อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดฐานราษฎร์ดำรง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ยอดบริจาคร่วม จำนวน 609,649 บาท

วันที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยนางสุพัตรา พรหมณี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี โดยมี นางสาวอัญชลี สินธุพันธ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน

 

วิดีทัศน์น่าสนใจ